دوش و چشم شو های اضطراری جهت شستشوی چشمها، زمان مواجه مستقیم مواد شیمیایی در دو مدل گالوانیزه و استیل می باشد. چشم شوی های ایستاده معمولا نزدیک درب های خروجی تعبیه می شود.

اکتبر 8, 2019

دوش و چشم شوی ایستاده

دوش و چشم شو های اضطراری جهت شستشوی چشمها، زمان مواجه مستقیم مواد شیمیایی در دو مدل گالوانیزه و استیل می باشد. چشم شوی های ایستاده معمولا […]